کمالی:۱۲ سال در استان کسی به تیم ارژن کمک نکرده است/ کمیته فوتسال نامه تهدید‌آمیز به ما زده است/برای استان فارس زشت است که برای ۳۵ میلیون نماینده اش حق ورود به لیگ برتر را ندارد

کمالی:۱۲ سال در استان کسی به تیم ارژن کمک نکرده است/ کمیته فوتسال نامه تهدید‌آمیز به ما زده است/برای استان فارس زشت است که برای ۳۵ میلیون نماینده اش حق ورود به لیگ برتر را ندارد

سرمربی تیم فوتسال ارژن شیراز گفت:ارژن شیراز تیمی با ریشه و با سابقه تنها نماینده لیگ برتری استان فارس است که ۱۲ سال کمکی از استان دریافت نکرده و کسی هم در استان حاضر نیست کمک کند.؛