ساکت: تبریز توانمندی بالایی برای میزبانی فوتسال آسیا دارد

ساکت: تبریز توانمندی بالایی برای میزبانی فوتسال آسیا دارد

سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال، در نشست هماهنگی مسئولین فدراسیون و استان آذربایجان شرقی برای میزبانی مسابقات مقدماتی فوتسال آسیا به میزبانی تبریز گفت: بدون شک استان آذربایجان شرقی و تبریز توانمندی بالایی برای میزبانی مسابقات مقدماتی فوتسال آسیا دارد.؛