تیم الظفره امارات با عبور از سد تیم ارم قرقیزستان، صعود خود را قطعی کند.