اردوی استعدادیابی تیم ملی المپیک ایران در مجتمع غدیر تهران برگزار شد.