مسابقات قهرمانی كشوری فوتبال نمایشی سولیكو كاپ، با حضور داوران و ناظران فدراسیون جهانی Free Style در ایزدشهر برگزار شد و پس از اعلام برندگان به پایان رسید.