تاهیتی به قرقیزستان هم باخت

تاهیتی به قرقیزستان هم باخت

یم ملی فوتسال تاهیتی که روز گذشته توسط تیم ملی کشورمان با 16 گل شکست خود، امروز و در دومین دیدار خود به قرقیزستان هم باخت.؛