عکس های جشن قهرمانی تیم ملی ایران در مسابقات داخل سالن آسیا را در ادامه ببینید.