بازیکن فرش‌آرا گفت: با اینکه بازی را واگذار کردیم اما اندازه خود تاسیسات در این بازی موقعیت داشتیم که نتوانستیم برخلاف حریف از آن‌ها استفاده کنیم.