تیم تاسیسات دریایی بهترین تیم هفته سیزدهم لیگ برتر شد.