تیم‌های لیگ یکی به دلیل لغو مسابقات با ضررهای مالی هنگفتی رو به رو شده‌اند.