دبیر کل فدراسیون فوتبال کشور گفت: تبریز در برگزاری مسابقات مقدماتی منطقه غرب و جنوب آسیا میزبانی شایسته و سربلند بو