با حضور ناظم الشریعه او اصرار زیادی به حضور دو دروازه بان در لیست تیم ملی دارد.