گزارش تصویری بازی تیم های آذرخش بندرعباس با فرش آرای مشهد را مشاهده کنید.