رضایت ناظران بازی قرچک از عملکرد تیم داوری

رضایت ناظران بازی قرچک از عملکرد تیم داوری

به دنبال حاشیه‌های بوجود آمده درمورد داوری یکی از مسابقات لیگ برتر در هفته چهاردهم، پایگاه خبری فوتسال در گفتگو با چند تن از ناظران داوری لیگ برتر به بررسی این موضوع پرداخت.؛