روزپیکر:حتی پول‌نداریم به یک مسافرخانه برویم/خداشاهد است مشکل از مربی و بازیکنان تیم نیست!

روزپیکر:حتی پول‌نداریم به یک مسافرخانه برویم/خداشاهد است مشکل از مربی و بازیکنان تیم نیست!

سرمربی تیم فوتسال آذرخش بندرعباس با بیان اینکه مشکل از مربی و بازیکنان تیم نیست، آبروی استان من رفته است، گفت: خیلی پوست‌کلفت هستیم که تابه‌حال دوام آوردیم، حتی پول‌نداریم که یک‌شب در یک مسافرخانه استراحت کنیم و مجبور شدیم یک‌شب را در فرودگاه سر کنیم تا به بندرعباس برسیم!؛
رفیعی:بیش از سیصد میلیون تومان از حساب شخصی‌ام هزینه کردم/پول آذرخش دو ماه در انتظار مصوبه شورای شهر بندرعباس است

رفیعی:بیش از سیصد میلیون تومان از حساب شخصی‌ام هزینه کردم/پول آذرخش دو ماه در انتظار مصوبه شورای شهر بندرعباس است

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی آذرخش بندرعباس گفت: مدیران و تصمیم گیران استانی اگر تیم فوتسال آذرخش را نمی‌خواهند با مردم رو راست باشند نه اینکه فقط قول حمایت و وعده‌های محقق نشدنی را بدهند؛