ملی‌پوشان فوتسال ایران با حضور در شهر سرپل ذهاب با اهالی سانحه دیده ابراز هم‌دردی کردند.