شمس:به نظر شما فوتسال ایران پدری بالای سر خودش دارد؟/ناظر ویژه برای زیارت حضرت معصومه و تخمه شکستن در بازی آمده بود نه نظارت بازی/فوتسال ما به سمت بهشت زهرا می رود

شمس:به نظر شما فوتسال ایران پدری بالای سر خودش دارد؟/ناظر ویژه برای زیارت حضرت معصومه و تخمه شکستن در بازی آمده بود نه نظارت بازی/فوتسال ما به سمت بهشت زهرا می رود

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند گفت: فوتسال ما هر روز بدتر از روز قبل می‌شود فوتسال رو به قهقرا می‌رود. فوتسال ما مریض است و ما فوتسالی‌ها باید منتظر باشیم که کی به سمت بهشت زهرا می‌رود.؛
ناظم الشریعه:جام ملتها محل تجربه اندوزی نیست/به بی‌غم و مربیان لیگ حق می‌دهم/آنقدر که از مصدومیت احمدی ناراحت بودم،از شکست دادن روسیه خوشحال نبودم

ناظم الشریعه:جام ملتها محل تجربه اندوزی نیست/به بی‌غم و مربیان لیگ حق می‌دهم/آنقدر که از مصدومیت احمدی ناراحت بودم،از شکست دادن روسیه خوشحال نبودم

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: به حمید بی غم و سایر سرمربیان لیگ برتری بابت خستگی و مصدومیت ملی پوشان حق می‌دهم و خودم هم از این بابت ناراحتم.؛