دلیل خداحافظی زودهنگام فرهاد توکلی از تیم ملی فوتسال ایران مشخص شد.