مربی و مدرس فوتسال در مورد عملکرد تیم ملی در بازی های آسیایی اظهارنظر کرد.