آقای گل سابق فوتسال جهان معتقد است تیم ملی فوتسال ایران توانایی درخشش بیشتر در جام جهانی را دارد.