تیم پایگاه خبری فوتسال به مقام قهرمانی جام شهدای رسانه دست یافت.