حضور دکتر شیرزاد در دوره فیزیوتراپی AFC

حضور دکتر شیرزاد در دوره فیزیوتراپی AFC

دكتر شهاب و دكتر شيرزاد فيزيوتراپيست های تيم ملی فوتبال و فوتسال در بزرگترین سمينار علمی ورزشی فيزيوتراپيست های فوتبال آسيا در دوحه قطر حضور پیدا می کنند.؛