گزارش تصویری بازی تیم های استقلال نوین ماهشهر با اهورا بهبهان را مشاهده کنید.