از شام ۸۰ میلیونی تا پاداش هایی که داده نشد

از شام ۸۰ میلیونی تا پاداش هایی که داده نشد

علی کریمی اخیرا در کانال تلگرامی اش افشا کرد که فدراسیون فوتبال برای ضیافت شامی که قرار بود رئیس فیفا در آن حضور داشته باشد 80 میلیون هزینه کرده و در نهایت هم اینفانتینو در این برنامه حضور پیدا نکرده است.؛