هفته هشتم لیگ دسته دو فوتسال امروز در شش گروه برگزار شد.