مديرعامل تيم فوتسال سن ايچ ساوه گفت: طبق برنامه ريزي به ليگ برتر صعود كرديم و طبق همين برنامه بايد تا سه سال آينده به قهرماني ليگ‌برتر ايران برسيم.