علی کفاشیان در مورد ابهاماتی که در انتخاب برترین های فوتسال آسیا وجود دارد پاسخ داد.