سازمان لیگ فوتسال تاریخ شروع فصل جدید لیگ برتر و نحوه برگزاری مسابقات را اعلام کرد.