کفاشیان اظهارنظر جالبی در مورد پاداش قهرمانی تیم های جوانان و بزرگسالان فوتسال کرد.