قرار بود تیم گیتی پسند به جای تیم ملی در تورنمنت کویت شرکت کند.