جلسه امروز مدیران باشگاه های لیگ برتری با مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در شرایطی آغاز شد که در ابتدای این نشست تنها 6 نماینده از باشگاه ها حضور داشتند.