رییس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی می‌گوید استانداردسازی باشگاه‌ها بخش زیادی از مشکلات این رشته مانند حواشی و مشکلات مالی را حل می‌کند.