غیبت ۴مدیر معنای انصراف دارد؟

غیبت ۴مدیر معنای انصراف دارد؟

جلسه مدیران باشگاه های لیگ برتری با مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در شرایطی آغاز شد که در ابتدای این نشست تنها ۶ نماینده از باشگاه ها حضور داشتند.؛