اخیرا مهدی جاوید افشا کرد که دلیل ناراحتی او و احتمالا برخی دیگر از بازیکنان بعد از قهرمانی تیم ملی در آسیا، مهندسی شدن برخی انتخابات در بهترین بازیکن آسیاست.