دودستگی در تیم‌ملی فوتسال برسرماجرای عجیب

دودستگی در تیم‌ملی فوتسال برسرماجرای عجیب

در حالی که دعوت یا عدم دعوت از هر بازیکنی در رشته های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال و فوتسال برعهده و در حوزه اختیارات سرمربی است، این موضوع در تیم ملی فوتسال ایران که داعیه قهرمانی جهان را دارد، به سوژه ای حاشیه ساز بدل شده است که همه در آن دخالت می کنند.؛