نتوانستم یک کلمه هم با اینفانتینو صحبت کنم/به ماجرای دلخوری ملی پوشان فوتسال ورود نمی کنم/هر چیزی که فدراسیون برداشته، چند برابرش برای فوتسال خرج کرده است/جایگاه شمسایی خیلی بالا و همیشگی است/ از خدایمان بود گیتی پسند جای تیم ملی برود