بازیکن تیم فوتسال شهروند ساری دست به افشاگری علیه این تیم زد و درباره اتفاقات یک سال اخیر شهروند، صحبت های جنجالی مطرح کرد.