علی تارقلی زاده عزادار شد

علی تارقلی زاده عزادار شد

علی تارقلی زاده رئیس دپارتمان فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا در غم از دست دادن مادر همسر خود به سوگ نشست.؛