باشگاه آتلیه طهران قم به دنبال فروش امتیاز لیگ برتری خود است.