قائم مقام باشگاه گیتی پسند شرایط این تیم را تشریح کرد.