دریایی ها و تصمیمی در حد زلزله/انحلال تاسیسات ؛ مشکلات مالی یا تصمیمات مدیریتی؟

دریایی ها و تصمیمی در حد زلزله/انحلال تاسیسات ؛ مشکلات مالی یا تصمیمات مدیریتی؟

ناکامی در جام باشگاه های آسیا و متعاقب آن لیگ برتر در زمان مدیریت جدید رقم خورد و ابتدا با کاهش بودجه در فصل قبل و در نهایت انحلال تیم فوتسال پیوند خورد تا همه خاطرات خوشی که از تاسیسات داشتیم به بایگانی سپرده شود.؛