دروازه‌بان تیم ملی فوتسال گفت: واقعیت این است که نداشتن یک مربی دروازه‌بانی خوب، ضعفی بود که در تمامی این سال‌ها وجود داشت اما با حضور آقای فراشی، این مشکل برطرف شد.