کمیته فوتسال صربستان برای بازی با تیم ملی فوتسال ایران موافقت کرد.