کاروان تیم ملی فوتسال بانوان در میان انبوه استقبال مسئولان و مردم به ایران بازگشت.