مدیرعامل باشگاه تاسیسات دریایی می‌گوید مبلغی که خریداران تیم فوتسال این باشگاه پیشنهاد داده‌اند مورد موافقت مجمع تاسیسات قرار نگرفته است.