مربی تیم ملی فوتسال بانوان با اشاره به مطالباتش بابت پاداش تیم‌های مختلف از فدراسیون فوتبال گفت: امروز سالروز قهرمانی با زیر ۲۰ سال‌هاست اما هنوز پاداش را نداده‌اند.