قرارداد گلر دوم تیم فوتسال گیتی پسند با این باشگاه تمدید شد.