کیایی:سیاست شهروند در فصل گذشته جوانگرایی بود/ در بهترین شرایط بدنی خودم قرار دارم/ با دو تیم داخلی و یک تیم خارجی مذاکره داشتم

کیایی:سیاست شهروند در فصل گذشته جوانگرایی بود/ در بهترین شرایط بدنی خودم قرار دارم/ با دو تیم داخلی و یک تیم خارجی مذاکره داشتم

سیدعلی کیایی بازیکن باتجربه فوتسال کشورمان در خصوص شرایط شهروند در فصل گذشته و میزان آمادگی اش برای فصل جدید صحبت هایی را بیان کرد که در ادامه از خاطرتان میگذرد.؛