کاربران پایگاه خبری فوتسال به قانون محرومیت 6 ماهه لژیونرهای ایرانی رای منفی دادند.