دو بازیکن پارسیان قرارداد خود را با این تیم تمدید کردند.